De opdracht

In Diemen werken onze adviseurs aan de uitvoering van de isolatieaanpak voor alle eigendomswoningen (zowel grondgebonden als gestapelde bouw). Dit doen we in nauwe afstemming met de warmteregisseurs. De basis voor deze uitvoering is de ‘Aanpak isolatie en energiebesparing koopwoningen Diemen 2023-2026’, die we ook voor de gemeente uitwerkten in 2022. We houden ons bezig met verschillende activiteiten voor inwoners om hen te stimuleren om hun woning te isoleren en we ondersteunen hierbij waar mogelijk.

Concreet betekent dit dat we bezig zijn met het organiseren van collectieve inkoopacties, een cursus verduurzaming voor VvE’s, netwerkbijeenkomsten voor VvE’s en het optimaliseren van het online energieloket (informatie en ondersteuning). Daarnaast hebben we een subsidieregeling voor isolatie opgesteld voor het financieel ondersteunen van bewoners met een slecht geïsoleerde woning en minder investeringskracht (o.a. energiearmoede).

Onze werkwijze

In onze aanpak staat het aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van bewoners centraal. Het ondersteuningsaanbod van de gemeente, zoals inkoopacties en bijeenkomsten, moet immers wel aansluiten bij de behoefte van bewoners. Ook is het belangrijk om te investeren in een relatie met bewoners: er is ruimte voor hun vragen en ideeën.

Dit doen we concreet met onze ‘keukentafelgesprekken’: adviseurs Coco de Theije en Margriet Goossensen gaan de straten door en op huisbezoek. Zij stellen de vraag aan bewoners: “Wat heeft u nodig om een volgende stap te zetten in het isoleren van uw woning? En hoe kan de gemeente daarbij helpen?”

Ongeveer één op de tien bewoners reageert positief op onze uitnodiging. Vervolgens voeren we met een groepje uit zo’n straat of blok een ‘keukentafelgesprek’ over die twee vragen. Laagdrempelig en zonder vooropgestelde verwachtingen. 

In de gesprekken die we voerden kwamen drie behoeftes naar voren:

  • behoefte aan onafhankelijke informatie en advies op maat
  • behoefte aan transparantie van de gemeente over plannen om ‘van het gas af’ te gaan, ook als de plannen nog niet af zijn
  • hulp bij het kiezen van vakkundige installateurs.

Resultaat

De uitkomsten van zo’n gesprek zijn belangrijk om het aanbod van de gemeente aan te scherpen. Ze vormen de basis voor de best denkbare ‘bewonersreis’ voor energiebesparing en isolatie.

Daarnaast hebben de gesprekken ook gevolgen aan de kant van de bewoners. De keukentafels leiden er soms toe dat buren samen aan de slag gaan. Ze leren elkaar kennen, weten elkaar makkelijker te vinden, en wisselen tips en ervaringen uit. Ze wonen per slot van rekening vaak in een vergelijkbare woning. Daarnaast ervaren bewoners de gesprekken als zeer positief en ze vinden het een sympathiek initiatief. Ze krijgen het signaal dat de gemeente er is voor haar inwoners en bereid is zich luisterend op te stellen.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

CocoCoco de Theije

 (030) 635 89 23
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.