Eerder dit jaar presenteerde Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het Nationaal Isolatieprogramma. Gemeenten krijgen daarin een belangrijke rol bij het isoleren van woningen met een slecht energielabel. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, is het slim om nu als beleidsambtenaar alvast na te denken over welke aanpak je kiest.

Wat is het Nationaal Isolatieprogramma?

Het Nationaal Isolatieprogramma is de nieuwe meerjarige aanpak van de Rijksoverheid om 2,5 miljoen woningen beter te isoleren. Goed isoleren van woningen kan het energieverbruik terugdringen. Dat draagt bij aan de betaalbaarheid van de energierekening én aan het halen van de klimaatdoelen. Goede isolatie is ook een noodzakelijke voorbereiding op de overstap naar aardgasvrij wonen. Het Nationaal Isolatieprogramma richt zich zowel op huur- als koopwoningen. De Rijksoverheid stelt in de periode van nu tot 2030 ongeveer vier miljard euro beschikbaar. 

Dit betekent het Nationaal Isolatieprogramma voor gemeenten

Net als bij de RRE en de RREW krijgen gemeenten een belangrijke rol in het uitvoeren van het Nationaal Isolatieprogramma. Zo kunnen gemeenten een meerjarige plan van aanpak indienen voor een lokale aanpak om woningen met slechte energielabels te isoleren en inwoners te helpen bij energie besparen. Daarmee kunnen gemeenten concreet invulling geven aan de plannen in de transitievisies warmte en bewonersinitiatieven ondersteunen. Denk aan inkoopacties, energiecoaches of buurtacties. Veel gemeenten zetten in hun transitievisie warmte immers ook in op energiebesparing. De energietransitie op lokaal niveau komt zo echt van de grond.

De precieze rol die gemeenten krijgen in het Nationaal Isolatieprogramma wordt momenteel nog uitgewerkt. Onze tip: Start op tijd met de invulling van het Nationaal Isolatieprogramma in jouw gemeente, voordat alle andere gemeenten je voor zijn. De beschikbaarheid van materiaal, installateurs, uitvoerders en adviesbureaus is immers schaars.

SME helpt je bij de lokale invulling van het Nationaal Isolatieprogramma

Hoe help je inwoners van jouw gemeente het best op weg om energie te besparen? SME kan je daar op verschillende manieren bij helpen:

1) Opstellen Plan van aanpak energiebesparing

We helpen je bij het opstellen van een Plan van aanpak in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma voor jouw gemeente. 

  • Analyse: We brengen kansen om energie te besparen, de verschillende doelgroepen en relevante partnerorganisaties in beeld.
  • We zorgen dat het Plan van aanpak aansluit op andere maatregelen en beleid voor de energietransitie binnen jouw gemeente.
  • We stellen een concrete actieagenda op: wat gaat er waar, wanneer en door wie gebeuren? Dat doen we samen met betrokken ambtenaren én met organisaties in jouw gemeente.

2) Coördinatie van aanpak energiebesparing

Bij SME hebben we verschillende adviseurs met ervaring met en inhoudelijke kennis van energie besparingsprojecten. We kunnen je daardoor snel op weg helpen om de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma in jouw gemeente op gang te brengen en te coördineren. Bijvoorbeeld door middel van een tijdelijke detachering.

3) Opleiden energiecoaches

SME heeft ruime ervaring met het opleiden van energiecoaches, zowel voor gemeenten als voor woningcorporaties. Een groep van vrijwilligers wordt opgeleid middels onze interactieve training om vervolgens energiegesprekken te voeren met bewoners. We gaan bij de training behoorlijk de diepte in, zodat de coaches voldoende kennis hebben en goed voorbereid zijn. De energierekening, gedragsverandering en kleine energiebesparende maatregelen komen aan bod, maar ook technische aanpassingen passeren kort de revue. Voor de specialistische technische informatie verwijzen de coaches bij gesprekken door naar het energieloket van de gemeente.

Na de training kan SME de gemeente ontlasten door ondersteuning te bieden bij het begeleiden van de groep coaches, het organiseren van bijeenkomsten voor bewoners en/of coaches of het promoten van  de diensten van de energiecoaches en hoe ze te bereiken zijn.

4) Energieworkshops en energiequizzen

Door middel van energieworkshops of onze energiequiz bereiken we laagdrempelig verschillende doelgroepen bewoners. Tijdens de workshops komen inhoudelijke kennis over de energierekening en  bespaaroefeningen over elektrische apparaten én wat je makkelijk zelf thuis kunt doen, aan bod. Met de energiequiz brengen we op een ludieke manier het thema energiebesparing onder de aandacht. Met deze activiteiten is een duidelijke link te leggen met de energiecoaches en maken we het mogelijk direct een afspraak te boeken. 

5) Opstellen Wijkuitvoeringsplannen

Wijkuitvoeringsplannen zijn de volgende stap in de energietransitie. Het kan lastig zijn om het plan voor de wijk concreet te maken met alle betrokkenen en belangen die er spelen. SME werkt samen met twee andere bureaus om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van wijkuitvoeringsplannen. Onze samenwerking heet WijkvanNu en brengt onze expertises samen om gemeenten te ontzorgen bij verschillende vraagstukken die komen kijken bij wijkuitvoeringsplannen: techniek/ financiën (DWA), procesbegeleiding (Buro Loo) en communicatie/participatie (SME). WijkvanNu kan een onderdeel van het wijkuitvoeringsplan begeleiden of het hele traject ontzorgen – afhankelijk van de behoefte van de gemeente. Neem een kijkje op www.wijkvannu.nl.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Nationaal Isolatieprogramma en de mogelijke invulling voor jouw gemeente? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

JurgenJurgen Broeders

 (030) 635 89 14
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.